Pune सरपंचनामा न्यूज:घरातच बसा(संपादकीय- विवेक बच्चे)

घरातच बसा कोरोनाला पाय नाहीत,तो चालत येत नाही.आणि पंखही नाहीत, तो उडतही नाही.त्याचे वजन इतर वायुवाहक…