Khed सरपंचनामा न्युज : संपादकीय-शासकीय बंगला गाडी चालते तर…

संपादकीय राजकीय नेते,पुढारी यांना पदावर असताना सरकारी बंगला-गाडी वापरायला अडचण वाटत नाही….. पण स्वतः किंवा त्यांचे…

Pune सरपंचनामा न्यूज:घरातच बसा(संपादकीय- विवेक बच्चे)

घरातच बसा कोरोनाला पाय नाहीत,तो चालत येत नाही.आणि पंखही नाहीत, तो उडतही नाही.त्याचे वजन इतर वायुवाहक…